<

Відкриття папки із зображеннями як книги (Зв’язати в книзі)

У Libreraдуже легко створити книгу з файлів зображень, розміщених у папці.